Cách thức dự thi

Tại Trang chủ của Cuộc thi, Người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi:

Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu), giới tính, năm sinh, số điện thoại, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ... Sau đó trả lời các câu hỏi dự thi.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn vào 01 phương án đúng cho mỗi câu hỏi.

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người tham gia dự thi. Sau đó nhấp vào nút “Gửi”.

- Mỗi người dự thi được tham gia nhiều lượt thi trong 1 đợt và có thể tham gia tất cả các đợt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban Giám khảo sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.