Tài liệu
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet
Tải file đính kèm: tại đây
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên internet
Tải file đính kèm: tại đây
Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi
Tải file đính kèm: tại đây
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phát động cuộc thi
Tải file đính kèm: tại đây

Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh
Tải file đính kèm: tại đây
Báo cáo chính trị
Tải file đính kèm: tại đây
Câu hỏi và đáp án đợt 2
Tải file đính kèm: tại đây